14869
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14869,page-parent,bridge-core-1.0.6,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,qode-theme-ver-18.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Bogumił Grott

Bogumił Grott urodził się 3 stycznia 1940 roku w Warszawie. W mieście tym spędził lata okupacji, tygodnie Powstania Warszawskiego oraz pięć powojennych lat. Atmosfera panująca w domu oraz wstrząsające przeżycia i zagrożenia we wczesnym dzieciństwie w okupowanej Warszawie, kiedy to w mieszkaniu jego rodzina chroniła dwie osoby narodowości żydowskiej, a potem i podczas powstania, jak też i późniejsze objawy dyskryminacji rodziny ze strony władz komunistycznych, zaważyły w nieprzemijający sposób na kształtującej się osobowości Bogumiła Grotta, jego późniejszych postawach, poglądach politycznych oraz na rozwijających się z czasem potrzebach poznawczych, które to ześrodkowały się wokół historii, kultury, polityki i zagadnień etyczno-moralnych.

Bogumił Grott podejmuje w swoich badania naukowych zagadnienia związków pomiędzy katolicyzmem a polskim nacjonalizmem, których efektem stała się jego rozprawa habilitacyjna pt. „Nacjonalizm i religia – proces zespalania katolicyzmu z nacjonalizmem w jedną całość ideową w myśli Narodowej Demokracji (1926-1939)” opublikowana w roku 1984. Kolejną książką Boumiła Grotta stanowiącą dopełnienie jego habilitacji stała się wydana w 1987 rozprawa „Katolicyzm w doktrynach ugrupowań narodowo-radykalnych do roku 1939”. Prace te mając charakter interdyscyplinarny umożliwiły znalezienie odpowiedzi na wiele pytań dotyczących mechanizmów rządzących nowszymi dziejami Polski. Efektem dalszych dociekań naukowych Bogumiła Grotta stała się jego najbardziej dotychczas znana książka zatytułowana „Nacjonalizm chrześcijański. Narodowo-katolicka formacja ideowa w II Rzeczypospolitej na tle porównawczym”.  Doczekała się ona już czterech wydań. Kolejnymi ważnymi jego książkami były: „Zygmunt Balicki  ideolog Narodowej Demokracji”,  „Religia, cywilizacja, rozwój. Wokół idei Jana Stachniuka” oraz synteza polskiego nacjonalizmu na tle porównawczym zatytułowana “Dylematy polskiego nacjonalizmu: powrót do tradycji czy przebudowa narodowego ducha”. Ta ostatnia była recenzowana w dwunastu czasopismach, także i za granicą.

Działalność naukowa Bogumiła Grotta i stosowana w niej metoda łączenia metod badawczych właściwych dla historii, politologii i religioznawstwa wyjaśnia wiele aspektów z dziejów polskiej prawicy. Stosowane przez niego podejście ułatwia odróżnienie polskiego nacjonalizmu od niemieckiego czy ukraińskiego, o czym na ogół nie pisywali powojenni historycy krajowi, ograniczając się do faktografii historycznej. Z tego też powodu osoba Bogumiła Grotta została wysoko oceniona w środowisku historyków emigracyjnych. Na łamach londyńskich „Tek Historycznych” Prof. Stanisław Bóbr-Tylingo w jednym ze swych artykułów napisał w tej kwestji: „Prace tego historyka czyta się z prawdziwa przyjemnością i dumą. Niewielu dziejopisarzy w kraju może się pochwalić taką rzetelnością moralną i naukową”.

W związku ze zmianą warunków politycznych po roku 1989 Bogumił Grott mógł poświęcić się swojej pasji związanej z problematyką Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Brał udział w zjazdach powstających wówczas towarzystw kresowych oraz nawiązywał kontakty z polskimi organizacjami wyłaniającymi się na dawnych Kresach. Poza działalnością organizacyjną jako naukowiec nie mógł nie podjąć badań związanych z utraconymi przez Polskę po wojnie terenami. Zaczął redagować książkową serię poświeconą Kresom RP, a w szczególności najnowszym stosunkom polsko-ukraińskim i ludobójstwu dokonanemu przez nacjonalistów ukraińskich (UPA) na ludności polskiej. W ramach tej serii ukazały się następujące książki: „Polacy i Ukraińcy dawniej i dziś”; „Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939-2004”; D. Doncow, „Nacjonalizm” (z obszerną przedmową Grotta); „Materiały i studia z dziejów stosunków polsko-ukraińskich”; oraz „Religijne, polityczne i kulturalne aspekty sprawy polskiej na Kresach Wschodnich” , “Polska i jej wschodni sąsiedzi“.

 

Zainteresowania naukowe, jak też i sympatie polityczne zaprowadziły  równierz Bogumiła Grotta w szeregi Towarzystwa Obrony Kresów Zachodnich oraz do Kresowego Ruchu Patriotycznego.

W roku 1996 Bogumił Grott uzyskał tytuł naukowy profesora zaś w roku 2005 został mianowany profesorem zwyczajnym. Poza pracą w Instytucie Religioznawstwa UJ prof.  pełnił również funkcję dyrektora założonego przez siebie w 2003  Instytutu Politologii w nowopowstałej wówczas Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu.

Strona ta ma na celu nie tylko popularyzacje dokonań naukowych Bogumiła Grotta, ale ma też być forum wymiany poglądów osób zainteresowanych poruszanymi tu tematami. Na stronie prezentowane będą opinie zarówno ekspertów tematu jak też osób amatorsko zainteresowanych poruszanymi tutaj  problemami.