szukaj


Wykaz publikacji PDF Drukuj Email

Bibliografia publikacji prof. dra hab. Bogumiła Grotta
za lata 1964–2010

KSIĄŻKI

1984

1.           Nacjonalizm i religia : proces zespalania nacjonalizmu z katolicyzmem w jedną całość ideową w myśli Narodowej Demokracji 1926–1939 / Bogumił Grott. [Kraków] : Nakładem UJ, 1984. – 177 s. ; 24 cm. – (Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński, nr 85). – Bibliogr. s. [169]–177. – ISBN 83-233-0011-9

Rec.: Gaworski, Janusz. Endecja a katolicyzm // Więź. – R. 31 (1988), nr 11/12, s. 197–202; Tenże // Dzieje Najnowsze. – R. 19 (1987), [nr] 4 [druk.:] 1988, s. 119–124; Majchrowski, Jacek M[aria] // Studia Historyczne. – R. 30 (1987), z. 1, s. 163–165; Paczkowski, Andrzej. Czy katolik może być nacjonalistą? // Tygodnik Powszechny. – 1986, nr 26, s. 3; Szydłowski, Piotr // Kwartalnik Historyczny. – R. 23 (1986), nr 1, s. 244–247; Polem.: Rudnicki, Szymon. Nacjonalizm i religia (w związku z pracą...) // Przegląd Historyczny. – T. 78 (1987), z. 1, s. 93–100

1987

2.           Katolicyzm w doktrynach ugrupowań narodowo-radykalnych do roku 1939 / Bogumił Grott. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1987. – 141, [1] s. ; 24 cm. – (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica, ISSN 0137-2432 ; z. 17). – W serii gł.: nr 832. – Bibliogr. s. [129]–135. – Streszcz. ang. – ISBN 83-233-1531-0

Rec.: Gaworski, Janusz. Endecja a katolicyzm // Więź. – R. 31 (1988), nr 11/12, s. 197–202; Kawęcki, Krzysztof. Katolicyzm w programach polskich ruchów narodowo-radykalnych // Życie i Myśl. – R. 36 (1986), [nr] 7/8, s. 102–105

1991

3.           Nacjonalizm chrześcijański : myśl społeczno-państwowa formacji narodowo-katolickiej w Drugiej Rzeczypospolitej / Bogumił Grott.Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 1991. – 329, [1] s., [8] s. tabl. : fot., portr. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 305–323. – Streszcz. ang.

Rec.: Bóbr-Tylingo, Stanisław // Teki Historyczne. – T. 20 (1993) [druk.: 1994], s. 417–423; Kawalec, Krzysztof // Dzieje Najnowsze. – R. 23 (1991), [nr] 4, s. 92–96; Majchrowski, Jacek M[aria] // Kwartalnik Historyczny. – R. 99 (1992), nr 1, s. 161–162; Skwarnicki, Marek // Kultura. – 1999, nr 1/2, s. 214–217; Tarka, Krzysztof. Idea narodowa a katolicyzm // Przegląd Powszechny. – R. 109 (1992), nr 2, s. 282–286

1993

4.           Religia, Kościół, etyka w ideach i koncepcjach prawicy polskiej : Narodowa Demokracja : wybór tekstów z komentarzem autora / Bogumił Grott ; [Uniwersytet Jagielloński. Instytut Religioznawstwa]. – Kraków : „Nomos”, 1993. – 164 s. : il. ; 21 cm

Rec.: Skoczyński, Jan // Dzieje Najnowsze. – R. 26 (1994), nr 3, s. 168–170

1995

5.           Zygmunt Balicki ideolog Narodowej Demokracji / Bogumił Grott. – Kraków : „Arcana”, 1995. – 180, [4] s. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 177–180. – Streszcz. ang. – Zawiera także : Wybór pism / Balicki Z. – ISBN 83-86225-90-4

Rec.: Babiński, Grzegorz // Przegląd Polonijny. – R. 22 (1996), nr 2, s. 127–130; Górski, Piotr. Zygmunt Balicki bliżej współczesności // Kultura i Społeczeństwo. – T. 41 (1997), nr 2, s. 155–157; Mażewski, Lech. Dorobek Narodowej Demokracji // Arcana. – 1996, nr 6(12), s. 158–162; Niendorf, Mathias // Zeitschr. f. Ostmitteleuropa-Forschung [Marburg : Herder Inst.]. – Bd. 48 (1999), s. 466–467; Paszko, Artur // Nomos. – 1996, nr 15, s. 73–78; Sutowicz, Piotr // Życie i Myśl. – 1997, nr 1, s. 80–82; Szydłowski, Piotr // Dzieje Najnowsze. – R. 29 (1997), nr 1, s. 189–190; Wątor, Adam // Przegląd Zachodniopomorski. – T. 13 (1998), z. 4, s. 224–227; Wierusz, Marek // Nowe Książki. – [R. 47] (1996), nr 2, s. 22–23

1996

6.           Nacjonalizm chrześcijański : narodowo-katolicka formacja ideowa w II Rzeczypospolitej na tle porównawczym / Bogumił Grott. – Wyd. 2 zm. – Kraków : „Ostoja”, 1996. – 176 s., [6] s. tabl. : fot., portr. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 147–159. – Indeks. – Streszcz. ang. – ISBN 83-903976-1-7

Rec.: Gruszecki, Adam. Nacjonalizm chrześcijański jako ruch ideowo-polityczny // Kultura i Społeczeństwo. – T. 42 (1998), nr 3, s. 171–174; Niendorf, Mathias // Zeitschr. f. Ostmitteleuropa-Forschung [Marburg : Herder Inst.]. – Bd. 48 (1999), s. 438–439; Olszewski, Daniel // Kieleckie Studia Historyczne. – T. 15 (1999), s. 275–277; Paszko, Artur // Przegląd Religioznawczy. – 1996, nr 3, s. 177–180; Poliszczuk, Wiktor // Przegląd Humanistyczny. – R. 43 (1999), nr 2/3, s. 168–172; Dzieje Najnowsze. – R. 30 (1998), nr 3, s. 183–187; Skurnowicz, Joan S. // Canadian-American Slavic Studies. – Vol. 33 (1999), s. 123–124; Tomasiewicz, Jarosław. Ku „Nowemu Średniowieczu” // Arcana. – 1998, nr 1 (19), s. 186–193

1999

7.           Nacjonalizm chrześcijański : narodowo-katolicka formacja ideowa w II Rzeczypospolitej na tle porównawczym / Bogumił Grott. – Wyd. 3 uzup. – Krzeszowice : „Ostoja” : staraniem Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. – 178 s., [6] s. tabl. : il. ; 21 cm. – Bibliogr. – Indeks. – ISBN 83-88020-05-6

Rec.: Furier, Andrzej // Zeszyty Naukowe. Studia Sociologica / Uniwersytet Szczeciński. – Nr 12 (2000), s. 221–226

2003

8.           Religia, cywilizacja, rozwój : wokół idei Jana Stachniuka / Bogumił Grott. – Kraków : „Nomos”, 2003. – 338 s. : il. ; 22 cm. – Bibliogr. s. 317–327. – Indeks. – ISBN 83-88508-42-3

Rec.: Dawidowicz, Aneta // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia. – Vol. XIII (2006), s. 143–145; Świat Idei i Polityki. – T. 5 (2005), s. 227–230; Łętocha, Rafał. Gnostyk, neopoganin i antychrześcijanin? // Przegląd Zachodniopomorski. – R. 20 (2005), nr 2, s. 165–171; Strutyński Maciej // Dzieje Najnowsze. – R. 36 (2004), nr 2, s. 260–263; Majchrowski, Jacek Maria. Jan Stachniuk, redivivus // Państwo i Społeczeństwo. – R. 4 (2004), nr 3, s. 223–226; Piskorski, Mateusz. O polskiej duszy i historii nieco inaczej // Dziś. – R. 15 (2004), nr 7, s. 160–165; Tomasiewicz, Jarosław. Wokół neopogańskich koncepcji Jana Stachniuka // Nomos. – 2005, nr 51/52, s. 161–163

2006

9.           Nacjonalizm chrześcijański : narodowo-katolicka formacja ideowa w II Rzeczypospolitej na tle porównawczym / Bogumił Grott. – Wyd. 3 uzup. [dodruk]. – Krzeszowice : Dom Wydawniczy „Ostoja” : staraniem Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. – 178 s., [6] s. tabl. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 152–164. – Indeks. – Streszcz. ang. – ISBN 83-88020-05-6

PRACE REDAKCYJNE

1996

10.        O ustroju Polski / Adam Doboszyński ; wstęp, wybór i oprac. Bogumił Grott. – Warszawa : Wydaw. Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 1996. – 200, [4] s. : 1 portr. ; 21 cm. – Bibliogr. przy rozdz. – Indeks. – ISBN 83-7059-246-5

1998

11.       Religia chrześcijańska a idee polityczne [materiały konferencyjne] / pod red. Bogumiła Grotta. – Kraków : „Nomos”, 1998. – 169, [6] s. ; 21 cm. – ISBN 83-85527-67-2

Z treści: [Zamiast wstępu] Religioznawcze aspekty badań nad nowożytnymi nurtami ideowopolitycznymi (s. 7–9)

1999

12.       Neopoganizm w Niemczech : powrót Wotana, religia krwi, ziemi i rasy / Friedrich-Wilhelm Haack ; tł. Żaneta Bugajska-Moskal. – Kraków : Zakład Wydawniczy „Nomos”, 1999. – 188 s. : il. ; 21 cm. – Tyt. oryg.: Wotans Wiederkehr : Blut-, Boden- und Rasse-Religion. – ISBN 83-85527-77-X

Z treści: Nurt neopogański w Niemczech jako problem badawczy [przedmowa] (s. 7–10)

2000

13.       Religia i polityka [materiały konferencyjne] / pod red. Bogumiła Grotta. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. – 334, [1] s. ; 23 cm. – ISBN 83-233-1340-7

Z treści: Model idealny „nacjonalizmu chrześcijańskiego” według ojca Józefa Marii Bocheńskiego na tle poglądów pokrewnych (s. 101–111)

2002

14.       Katolicyzm a idea narodowa : miejsce religii w myśli obozu narodowego lat okupacji / Rafał Łętocha. – Lublin : Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, 2002. – 357, [2] s. ; 22 cm. – Bibliogr. s. [319]–348. – Indeks. – ISBN 83-914599-3-4

Z treści: Przedmowa (s. 5–7)

15.       O katolickie państwo narodu polskiego : inspiracje katolickie w ideach politycznych Grupy „Szańca” i Konfederacji Narodu / Artur Paszko. – Kraków : Zakład Wydawniczy „Nomos”, 2002. – 391 s. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 371–391. – ISBN 83-88508-35-0

Z treści: Przedmowa (s. 7–9)

16.       Polacy i Ukraińcy dawniej i dziś / pod red. Bogumiła Grotta. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002. – 221 s. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 210–214. – ISBN 83-233-1561-2

Z treści: Słowo wstępne (s. 7–12); Nacjonalizm ukraiński – wersja neopogańska : rozważania o doktrynie (s. 89–96)

2003

17.       Ludobójstwo nagrodzone : problem nacjonalizmu ukraińskiego w Polsce w zarysie / Wiktor Poliszczuk. – Toronto : [W. Poliszczuk], 2003. – 164 s. : il. ; 21 cm. – ISBN 0-9685668-4-7

Z treści: Wiktor Poliszczuk jako badacz nacjonalizmu ukraińskiego [przedmowa] (s. 5–8)

2004

18.       Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939–2004 [materiały konferencyjne] / pod red. Bogumiła Grotta ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. – Warszawa : MHPRL, 2004. – 350 s., [18] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 290–295. – Indeksy. – ISBN 83-60093-01-6

Z treści: Wstęp (s. 9–14); Doktryna nacjonalizmu ukraińskiego na tle wybranych europejskich doktryn nacjonalistycznych (s. 17–32)

19.       Dzieje polityczne Obodrzyców : od IX wieku do utraty niepodległości w latach 1160–1164 / Adam Turasiewicz ; [red. nauk. Bogumił Grott]. – Kraków : „Nomos”, 2004. – 311 s. : fot., mapa, rys. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 295–309. – ISBN3-88508-65-2
Z treści: Adam Turasiewicz i jego dzieło (s. 11 – 12)

Z treści: Adam Turasiewicz i jego dzieło (s. 11- 12)

2005

20.       Neopoganie / pod red. Bogumiła Grotta – Kraków : Zakład Wydawniczy „Nomos”, 2005. – 172, 3 s. ; 21 cm. – (Nomos ; nr 51/52). – Streszcz. ang.
Z treści: Wstęp (s. 7 – 9); Jan Stachniuk (1905 – 1983) i jego doktryna a czasy obecne. Próba podsumowania w stulecie urodzin (s. 35 – 50)

2006

21.       Nacjonalizm czy nacjonalizmy? : funkcja wartości chrześcijańskich, świeckich i neopogańskich w kształtowaniu idei nacjonalistycznych / pod red. Bogumiła Grotta. – Kraków : Zakład Wydawniczy „Nomos”, 2006. – 423, [1] s. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 389–418. – ISBN 83-60490-06-6

Z treści: Nacjonalizm czy nacjonalizmy? : (zamiast wstępu) (7–16); Ojciec Józef Maria Bocheński i jego model nacjonalizmu chrześcijańskiego (s. 79–83); Duchowe korzenie nacjonalizmu niemieckiego (s. 279–290)

22.       Religia i naród : inspiracje katolickie w myśli ruchu narodowego w Polsce współczesnej (1989–2001) / Maciej Strutyński. – Kraków : Zakład Wydawniczy „Nomos”, 2006. – 445 s. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 425–445. – ISBN 83-88508-93-8

Z treści: Przedmowa (s. 7–10)

2008

23.       Materiały i studia z dziejów stosunków polsko-ukraińskich / pod red. nauk. Bogumiła Grotta. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2008. – 312 s. : il. ; 24 cm. – Indeks. – ISBN 978-83-7188-073-5

Z treści: Wstęp (s.7 -10); Nacjonalizm ukraiński jako faszyzm (s. 81–93); Interpretacja stosunków polsko-ukraińskich w środowisku paryskiej „Kultury” i jej funkcja w latach po upadku komunizmu (s. 159–177)

24.       Nacjonalizm / Dmytro Doncow ; wstęp, tł., koment. i analiza Wiktor Poliszczuk; Przedmowa - Ukraina, ukraińskość, nacjonalizm ukraiński a polska racja stanu – Bogumił Grott (s. 7-23) – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2008. – 281 s. ; 24 cm. – Oryg. ukazał się w 1926 r. – Indeks. – ISBN 978-83-7188-072-8.

25.       Polityczne, religijne i kulturalne aspekty sprawy polskiej na Kresach Wschodnich / pod. red. nauk. Bogumiła Grotta.- Ktaków : Księgarnia Akademicka, 2009. – 349 s.; 24cm – Indeks. – ISBN 978–83-7188-133-6.
Z treści:  Wstęp (s.7-10); Polacy na Białorusi – szanse przetrwania? (s.153-163); Co o operacji „Wisła” powinniśmy wiedzieć (s.267-280); (rec.) Sz. Siekierka H. Komański, E. Różański, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie stanisławowskim 1939-1946, (s.297-300); (rec). H.Stroński Represje stalinizmu wobec ludności polskiej na Ukrainie w latach 1929-1939, (s .305-308); (rec.) Z. J .Winnicki, Współczesna doktryna i historiografia białoruska (po roku 1989) wobec polski i polskości oraz T. Gawin, Związek Polaków na Białorusi 1988 – 2005. Historia działalności. (s.309 – 321).

26.       Piłsudczycy i narodowcy a niepodległość Polski /  pod. red. nauk. Bogumiła Grotta. – Oświęcim : wyd. PWSZ, 2009 – 387 s., 25 cm, ISBN 978-83-925310-6-7-streszcz. ang.
Z treści: Słowo wstępne ( s. 9 -10); Funkcja Romana Dmowskiego i „młodych”              narodowców w umacnianiu politycznej roli światopoglądu katolickiego w niepodległej Polsce po roku 1926 (s. 245 – 252).

27.       Działalność nacjonalistów ukraińskich na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej / pod red. nauk. Bogumiła Grotta – Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2010 – 452 s. , 24 cm. Indeks – ISBN 978-83-600-89-4
Z treści: Wstęp ( s. 7 – 11); Dyskryminacja Polaków grekokatolików przez ukraińskie duchowieństwo greckokatolickie w II Rzeczypospolitej ( s. 83 – 102); (rec.) W. Poliszczuk, Integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu (s. 417 – 424) –Streszcz.  ang.

28.       Różne oblicza nacjonalizmów- polityka – religia – etos / pod. red. nauk. Bogumiła Grotta – Kraków; Zakład Wydawniczy „Nomos’, 2010 – 613 s..; 24 cm. – Indeks- Bibliogr. s. 435 – 586. ISBN 978-83-7688-019-8 – Streszcz. ang.
Z treści: Nacjonalizm jako problem badawczy we współczesnej Polsce (zamiast wstępu), (s. 9 -20); Światopoglądowe aspekty polskiego nacjonalizmu (s. 49 – 83); Od „totalizmu katolickiego” do „monoidei”. Czy w II Rzeczypospolitej zanosiło się na ustrój totalny? (s. 117 – 129); Europa „jednoczona po polsku”, czyli Adama Doboszyńskiego idea „wielkiego narodu” jako próba przezwyciężenia egoizmów etnicznych ( s. 163 – 169); Nacjonalizm Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów jako faszyzm ( s. 257 – 268); „Ojczysta Ukraińska Narodowa Wiara” jako nacjonalistyczny  ruch neopogański (s. 285 – 293); Wiktor Poliszczuk – zmarły badacz nacjonalizmu ukraińskiego ( s. 525 – 533).

 

W   PRACACH  ZBIOROWYCH

1968

29.       KONRAD I (ur. po 1292–1366), książę oleśnicki // W: Polski słownik biograficzny. T. 13, Klobassa Zręcki Stanisław – Kopernicki Franciszek / [red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1968. – S. 588–589

30.       KONRAD II zwany przez Niemców «Groe Hirre» (1338–1403), książę oleśnicki i kozielski // W: Polski słownik biograficzny. T. 13, Klobassa Zręcki Stanisław – Kopernicki Franciszek / [red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1968. – S. 589–590

31.       KONRAD III Stary (przed 1359–1412 lub 1413), książę oleśnicki i kozielski // W: Polski słownik biograficzny. T. 13, Klobassa Zręcki Stanisław – Kopernicki Franciszek / [red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1968. – S. 590

32.       KONRAD V zwany Kantner, Kącki (po 1385–1439), książę oleśnicki // W: Polski słownik biograficzny. T. 13, Klobassa Zręcki Stanisław – Kopernicki Franciszek / [red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1968. – S. 591–592

1986

33.       PUZYNIANKA Irena (1881–1933) // W: Polski słownik biograficzny. T. 29 z. 3 [og. zb.] 122, Pułaski Antoni – Rabski Janusz / [red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. [Instytut Historii]. Kraków : Polska Akademia Umiejętności ; Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. – S. 501–503. – ISBN 83-04-02261-3 (z. 122); 83-04-00148-9 (całość)

1993

34.       Neopogańska koncepcja Lwa Syłenki i jej perspektywy na współczesnej Ukrainie // W: Religie i Kościoły w społeczeństwach postkomunistycznych : praca zbiorowa / pod red. Ireny Borowik, Andrzeja Szyjewskiego. – Kraków : „Nomos”, 1993. – S. 177–184. – ISBN 83-85527-12-5

1996

35.       Wczesna endecja jako formacja światopoglądowa // W: U źródeł polskiej nowoczesnej myśli politycznej w XIX i XX wieku / pod red. Marka Baumgarta i Jacka Jekiela. – Szczecin : Wydaw. Naukowe US, 1996. – S. 27–41. – (Materiały, Konferencje / Uniwersytet Szczeciński ; nr 10)

1997

36.       Idea „Międzymorza” w ujęciu Adama Doboszyńskiego // W: Na przełomie stuleci : naród – Kościół – państwo w XIX i XX wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Ryszardowi Benderowi / pod red. Mirosława Piotrowskiego. – Lublin : Klub Inteligencji Katolickiej, 1997. – S. 331–339. – ISBN 83-907728-0-9

37.       Religijne determinanty koncepcji narodu i państwa głównych ugrupowań prawicy polskiej XX wieku // W: Idea narodu i państwa w kulturze narodów słowiańskich [materiały konferencyjne] / pod red. Tadeusza Chrobaka i Zbigniewa Stachowskiego. – Warszawa : Polskie Towarzystwo Religioznawcze, 1997. – S. 189–203. – ISBN 83-903926-1-5

1999

38.       Wartości religii rzymskokatolickiej jako współczynnik ideologii narodowej w ujęciu nacjonalistów polskich // W: Christianstwo i nacjonalna ideja. – Kiev-Ternopil-Krakiv, 1999. – S. 61–75

39.       Adama Doboszyńskiego koncepcja integracji Europy środkowo-wschodniej i jej uniwersalistyczne aspekty // W: Koncepcje integracyjne w myśli narodów słowiańskich / pod. red. nauk. Z. Stachowskiego. – Warszawa : Polskie Towarzystwo Religioznawcze ; Tyczyn : Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza, 1999. – S. 135–142. – ISBN 83-911271-0-9 (PTR); 83-87876-01-1 (WSSG)

2001

40.       Elementy tomizmu jako czynnik normujący podstawy ideowe ruchu narodowego w Polsce // W: Filozofia i polityka w XX wieku [materiały konferencyjne] / pod red. Marka Szulakiewicza. – Kraków : „Aureus”, 2001. – S. 129–138. – ISBN 83-87887-21-8

41.       Funkcja religii katolickiej w nowożytnych dziejach Polski w interpretacji Jana Stachniuka // W: Religie i religijność w Polsce / pod red. Jana Drabiny. – Kraków : Wydaw. UJ, cop. 2001. – S. 97–112. – (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica ; z. 34). – Nr serii gł.: 1253. – ISBN 83-233-1531-0

2002

42.       GLUZIŃSKI Tadeusz Walery Kazimierz // W: Encyklopedia „Białych Plam”. T. 7, Getta żydowskie – Hitler Adolf / [red. Mirosław Fijołek et al. ; aut. haseł Jacek Bartyzel et al.]. – Radom : Polskie Wydaw. Encyklopedyczne, 2002. – S. 67–70. – ISBN 83-88822-11-X (t. 7); 83-912068-0-7 (całość)

43.       STACHNIUK Jan, pseud. A. Mieczkowski, M. Adamek, Stoigniew, nazwisko okupacyjne Mieczysław Adamek (1905–1963) // W: Polski słownik biograficzny. T. 41 z. 2 [og. zb.] 169, Sporny Józef – Stachoń Roman / [red. nacz. Henryk Markiewicz] ; Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności. Warszawa : PAN [Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla] ; Kraków : PAU, 2002. – S. 314–317. – 83-88909-01-0 (t. 41 z. 2); 83-86301-01-5 (całość)

2003

44.       Nacjonalizm polski // W: Encyklopedia „białych plam”. T. 12, Masoneria w Polsce – naturalizm / [red. Marek Robert Górniak et al. ; aut. haseł Mariusz Affek et al.]. – Radom : Polskie Wydaw. Encyklopedyczne, 2003. – S. 249–253. – ISBN 83-88822-71-3 (t. 12); 83-912068-0-7 (całość)

2004

45.       Obóz narodowy wobec demokracji i kapitalizmu // W: Demokracja, liberalizm, społeczeństwo obywatelskie : doktryna i myśl polityczna / pod red. Wojciecha Kautego ; przy współpr. Piotra Świercza. – Katowice : Wydaw. UŚ, 2004. – S. 424–435. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2235). – ISBN 83-226-1361-X

46.       Wpływ myśli katolickiej na myśl prawicy polskiej w XX w. // W: Od nacjonalistycznych konfrontacji do porozumienia europejskiego : rola kościołów w dziejowej drodze Niemiec i Polski w XIX i XX wieku / pod red. Gerharda Besier ; red. nauk. Katarzyna Stokłosa, Jerzy Tutaj. – Wałbrzych : [Wind Leszek Łachmacki], 2004. – S. 103–118. – (Seria Instytutu im. Hannah Arendt do Badań nad Totalitaryzmem i Książańskiego Instytutu Naukowo-Badawczego ; 1). – ISBN 83-921620-0-5

47.       Problem stosunków międzyetnicznych i praw człowieka na południowo-wschodnich kresach Rzeczypospolitej w kontekście praktyki UPA // W: Skąd przychodzi Antychryst? : kontakty i konflikty etniczne w Europie Środkowej i Południowej : fakty, interpretacje, refleksje / pod red. Tomasza Falęckiego.Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004. – S. 352–362. – ISBN 83-7271-291-5

2006

48.       Nacjonalizm polski a nacjonalizm ukraiński // W: Z dziejów Rosji i Polski w XX wieku : księga dedykowana prof. Richardowi Pipesowi / pod red. Henryka Kocója, Radosława Małka i Marka Szczerbińskiego ; Instytut Historii i Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy [et al.]. – Gorzów Wlkp. : Polskie Towarzystwo Historyczne : „Sonar”, 2006. – S. 261–262. – ISBN 83-88784-33-1

2008

49.       Myśl Romana Dmowskiego i Zygmunta Balickiego jako inspiracja młodych nacjonalistów // W: Roman Dmowski i jego współpracownicy / pod red. Marka Białokura, Mariusza Patelskiego, Andrzeja Szczepaniaka. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. – S. 283–92. – ISBN 978-83-7611-149-0

50.       Tradycjonalizm i modernizm w polskim nacjonalizmie // W: Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek: koncepcje – ludzie – działalność / pod red. Tomasza Sikorskiego i Adama Wątora. – Szczecin: „Zapol”, 2008. – S. 103–119. – ISBN 978-83-751810-9-8

51.       Zagadnienie ustroju totalnego a obóz narodowy // W: Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek: koncepcje – ludzie – działalność / pod red. Tomasza Sikorskiego i Adama Wątora. – Szczecin: „Zapol”, 2008. – S. 120–136. – ISBN 978-83-751810-9-8

2009

52.       Roman Dmowski jako inspirator i współtwórca formacji narodowo-katolickiej w Polsce // w: Myśl polityczna Romana Dmowskiego / pod red. Jana Engelgarda – Warszawa 2009 – (s. 155 – 166).

2010

53.       Zadruga – nacjonalizm na lewicy // w: Polska lewica XIX i XX wiek, /pod red. Tomasza Sikorskiego i Adama Wątora. Szczecin– w druku

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH

1964

54.       Właściwy człowiek na właściwym miejscu // Głos Pracy. – 1964, nr 23

1970

55.       Jak budowano w Polsce przed 1000 lat? // Z Otchłani Wieków. – 1970, z. 4, s. 305–310

56.       „W sprawie Retry – Radogoszczy raz jeszcze”. – Dot. kultu Swarożyca // Litery. – 1970, nr 7, s. 31–32

1971

57.       Co nowego w polskiej połabistyce? – Omówienie pracy Adama Tarasiewicza: „Dzieje polityczne Obodrzyców. Od IX wieku do utraty niepodległości w latach 1160–1164” wydanej w ramach Prac Komisji Historycznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk // Litery. – 1971, nr 6, s. 36–37

58.       Nasz dom przed tysiącem lat // Mówią Wieki. – 1971, nr 9, s. 34–36

59.       Swarożyc i jego świątynia // Mówią Wieki. – 1971, nr 7, s. 29–31

1974

60.       Próba analizy stosunków narodowościowych wśród rycerstwa oleśnickiego w latach 1312–1412. – Streszcz. niem. // Acta Universitatis Wratislaviensis, No 195. Historia [T.] 23 (1974), s. 113–152

1976

61.       Z dziejów starożytnej „religii greckiej” w dawnej Rzeczypospolitej // Mówią Wieki. – 1976, nr 11, s. 1–6, il.

1979

62.       Obóz narodowy a katolicyzm // Kultura i Społeczeństwo. – T. 23 (1979), nr 3 [druk: 1980], s. 185–200

1980

63.       Neopoganin Pleton a upadek Bizancjum // Mówią Wieki. – 1980, nr 2, s. 22–26

64.       Rola katolicyzmu w ideologii obozu narodowego w świetle pism jego ideologów i krytyki katolickiej : (zarys problematyki badawczej). – Streszcz. ang., fr. // Dzieje Najnowsze. – R. 12 (1980), [nr] 1, s. 63–94

1981

65.       Publicystyka „Zadrugi” jako jeden z przejawów krytyki kultury katolickiej w Polsce / B... G..., Jacek M[aria] Majchrowski. – Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, [nr] 612. Studia Religiologica, z. 6 (1981), s. 67–82

1982

66.       „Arkona”, „Zaranie”, „Kuźnica”, „W Drodze” i „Stanica” – pisma wydawane przez zadrużan w brytyjskiej strefie okupacyjnej w Niemczech / Bogumił Grott, Jacek M[aria] Majchrowski // Kwartalnik Historyczny Prasy Polskiej. – R. 21 (1982), nr 2, s. 79–90

67.       The conception of „Roman-Catholic totalism” in Poland before world war II // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, [nr] 664. Studia Religiologica, z. 8 (1982), s. 101–107

68.       Mediewalizm w koncepcjach Obozu Wielkiej Polski : ze studiów nad religijnymi uwarunkowaniami myśli politycznej. – Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, [nr] 659. Studia Religiologica, z. 7 (1982), s. 55–70

1983

69.       Waloryzacja epok historycznych i niektórych nurtów myśli europejskiej od średniowiecza po wiek dziewiętnasty w ideologii obozu narodowego jako wyraz jej katolicyzacji (1926–1939). – Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, [nr] 698. Studia Religiologica, z. 9 (1983), s. 29–46

1984

70.       Cerkiew prawosławna w dobie reakcji katolickiej w dawnej Rzeczypospolitej // Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. – 1984, nr 1, s. 76–88

71.       Geneza i początki formowania się poglądów „Młodych” Obozu Narodowego na zagadnienia ustrojowe : okres działalności Obozu Wielkiej Polski // Dzieje Najnowsze. – R. 16 (1984), nr 1, s. 115–126

72.       Pojęcie narodu i jego miejsce w hierarchii wartości formacji młodoendeckiej // Przegląd Humanistyczny. – R. 28 (1984), nr 9/10, s. [35]–54

1986

73.       Neopogańska doktryna Jana Stachniuka-Stoigniewa jako przedmiot zainteresowania religioznawcy // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, [nr] 775. Studia Religiologica, z. 15 (1986), s. [1], 20–27

1987

74.       Endecja wobec ważniejszych kierunków nacjonalizmu katolickiego w Europie 1926–1939. – Streszcz. ang. // Studia Historyczne. – R. 30 (1987), z. 2, s. 241–256

1988

75.       Myśl społeczno-państwowa ugrupowań rozłamowych obozu narodowego (1934–1939) // Przegląd Humanistyczny. – R. 32 (1988), nr 6, s. 13–29

1989

76.       Myśl społeczna naopogańskiej [właśc. neopogańskiej] Zadrugi i jej religijne aspekty. – Streszcz. niem. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, [nr] 900. Studia Religiologica, z. 21 (1989), s. 49–64

1990

77.       Religijno-światopoglądowe podstawy „ideologii niemieckiej”. – Fragm. książki „Ideologia narodowo-katolicka w Polsce : geneza i rozwój na tle porównawczym”, przygotowywanej do druku w Wydaw. „Jestem Polakiem” // Słowo Narodowe. – 1990, nr 2, s. 10–19

78.       Wileński „półwysep” // Młoda Polska. – 1990, nr 5, s. 7, 11

1992

79.       RUNWira – ukraiński ruch neopogański // Kultura i Społeczeństwo. – T. 36 (1992), nr 4, s. 148–153

1993

80.       Szaniec – Związek Jaszczurczy – Narodowe Siły Zbrojne // Wychowawca. – 1993, nr 6, s. 24

1994

81. Chrześcijańskie i świeckie inspiracje w doktrynach nacjonalizmu polskiego // Przegląd Humanistyczny. – R. 38 (1994), nr 4, s. 79–91

82.       Człowiek, wychowanie i kultura w programie Falangi // Przegląd Humanistyczny. – R. 38 (1994), nr 1, s. 31–40

83.       Jan Stachniuk i neopogański ruch Zadruga : dzieje okupacyjne i powojenne 1939–1963 / Bogumił Grott // Nomos. – 1994, nr 5/6, s. 123–143

84.       Ruch narodowy w Polsce postkomunistycznej // Arka. – 1994, nr 5/6 (53/54), s. 13–34

85. Ruch neopogański w II Rzeczypospolitej. – Dot. Zadrugi // Dzieje Najnowsze. – R. 26 (1994), nr 1, s. 1–11

1995

86.       Koncepcje gospodarcze ruchu narodowo-radykalnego Falanga w świetle prasy // Studia Historyczne. – T. 38 (1995), z. 2, s. 243–252

87.       Nurt narodowy na tle podstawowych konfliktów światopoglądowych w Polsce postkomunistycznej // Nomos. – 1995, nr 9, s. 121–126

1996

88. Polnische Parteien und nationalistische Gruppen in ihrem Verhältnis zur katholischen Kirche und zu deren Lehre vor dem Zweiten Weltkrieg // Zeitschr. f. Ostmitteleuropa-Forschung [Marburg : Herder Inst.]. – Jg. 45 (1996), H. 1, s. 72–88

89.       Ruch Narodowo-Radykalny : założenia ustroju politycznego i jego światopoglądowe aspekty // Kieleckie Studia Historyczne. – T. 14 (1996), s. 119–131

90.       Jacy jesteśmy czyli problem polskiego charakteru narodowego i jego znaczenie // Arka. – 1996, nr 1/2 (58/59)

1998

91. Die Zivilisationstheorie von Feliks Koneczny // Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte. – Vol. 50 (1998), nu 4, pp. 356–359

1999

92.       Bizantyjski neopoganin Georgios Gemistos Pleton na tle epoki : zarys problematyki badawczej // Nomos. – 1998/1999, nr 24/25, s. 37–46

93.       Die nationale (nationaldemokratische) Bewegung in Polen 1886–1996: ihre wichtigsten Ideen und religiösen Grundlagen // Österreichische Osthefte (Wien). – Zv. 41 (1999), nr 3–4, s. 427–444

2002

94.       Der Einfluss des katholischen Gedankesngutes auf die polnischen Rechtparteien im 20. Jahrhundert. – Streszcz. ang. // Kirchliche Zeitgesch. – Bd. 15 (2002), H. 1, s. 150–168

95.       Jan Stachniuk a Max Weber i Stanisław Brzozowski : wokół problemu intelektualnych korzeni ruchu Zadruga. – Streszcz. ang. // Nomos. – 2000, nr 37/38, s. 49–60

2004

96.       Doktryna nacjonalizmu ukraińskiego : skrót referatu. – Dot. Dmitro I. Doncov’a // Nowa Myśl Polska. – 2004, nr 36, s. 16–17

97. Die Idee des Katholischen Staates Polnischer Nation // Zeitschr. f. Religions- und Geistesgesch. – Bd. 56 (2004), s. 159–163

98.       Formacja intelektualna oraz stosunek do religii i kościoła twórców ruchu narodowego na przełomie XIX i XX wieku // Almanach Historyczny. – T. 6 (2004), s. 193–208

2005

99.       Duchowość niemiecka w oczach polskich powojennych interpretatorów : zagadnienia // Zeszyty Społeczne KIK. – R. 13 (2005), nr 13, s. 43–55

100.   Duchowość niemiecka w oczach polskich powojennych interpretatorów : zagadnienia. – Streszcz. ang. // Sprawy Narodowościowe. – 2005, z. 27, s. 41–51

101.   Jan Stachniuk (1905–1963) i jego doktryna a czasy obecne : próba podsumowania w stulecie urodzin. – Streszcz. ang. // Nomos. – 2005, nr 51/52, s. 35–49

2006

102.  Niemiecki Król Duch tchnął siłę w brunatne bestie // Templum Novum. – R. 3 (2007), nr 3, s. 87–95

103.   Polacy i Ukraińcy : dwa nacjonalizmy i dwie etyki // Zeszyty Społeczne KIK. – R. 14 (2006), nr 14, s. 69–81

2007

104.   Co o operacji „Wisła” powinno się wiedzieć? // Zeszyty Społeczne KIK. – R. 15 (2007), nr 15, s. 27–40

105.   Jan Stachniuk i jego doktryna a czasy obecne : próba podsumowania na stulecie urodzin // Templum Novum. – R. 4 (2007), nr 4, s. 42–50

106.   Polacy na Białorusi – perspektywy przetrwania // Obywatel. – 2007, nr 6, s. 44–47

107.   Polacy na zachodnich obszarach Białorusi. Cz. 1 // Myśl Polska. – 2007, nr 39, s. 14

108.   Polacy na zachodnich obszarach Białorusi. Cz. 2 // Myśl Polska. – 2007, nr 40, s. 14–15

109.   Problematyka ukraińska w paryskiej „Kulturze” w latach 1989-2000 // Sprawy Narodowościowe. – 2007, z. 30, s. 57–73

2008

110.   Wiktor Poliszczuk – historyk przemilczanych zbrodni // Nasz Dziennik (Wyd. 2).–2008,nr.278,  s. 16

2010

111.   Ukraiński nacjonalizm a polska polityka wobec Ukrainy i Ukraińców // Biuletyn IPN- 2010, nr. 7-8, s. 34 – 40


R E C E N Z J E

1985

112.   [Rec. pracy:] Jan Jachymek, Myśl polityczna PSL-Wyzwolenie 1918–1931, Lublin 1983 // Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego. – Nr 25 (1985), s. 237–239

1986

113.   Zadruga [rec. pracy:] Stanisław Potrzebowski, Zadruga, eine völkische Bewegung in Polen, Bonn 1982 // Przegląd Humanistyczny. – R. 30 (1986), nr 1/2, s. 153–155

1993

114.   Feliks Koneczny zapomniany historiozof [rec. pracy:] Jan Skoczyński, Idee historiozoficzne Feliksa Konecznego, Kraków 1991 // Kultura i Społeczeństwo. – T. 37 (1993), nr 2, s. 181–182

115.   Psychospołeczne aspekty totalitaryzmu [rec. pracy:] Jan Stachniuk, Zagadnienie totalizmu, Wrocław 1990 // Kultura i Społeczeństwo. – T. 37 (1993), nr 2, s. 178–180

116.   [Rec. pracy:] Jan Stachniuk, Dzieje bez dziejów – teoria rozwoju wewnętrznego Polski, Wrocław 1991 // Dzieje Najnowsze. – R. 25 (1993), nr 1, s. 146–147

1995

117.   Feliksa Konecznego nauka o cywilizacjach [rec. pracy:] Jan Skoczyński, Idee historiozoficzne Feliksa Konecznego, Kraków 1991 // Przegląd Humanistyczny. – R. 39 (1995), nr 2, s. 176–180

118.   Fenomen totalizmu [rec. pracy:] Jan Stachniuk, Zagadnienie totalizmu, Wrocław 1990 // Arka. – 1995, nr 2 (56), s. 150–153

1996

119.   [Rec. pracy:] Tadeusz Włudyka, „Trzecia droga” w myśli gospodarczej II Rzeczypospolitej : koncepcje Adama Doboszyńskiego a program obozu narodowego, Kraków 1994 // Dzieje Najnowsze. – R. 28 (1996), nr 2, s. 133–136

120.   Społeczna myśl katolicka o głównych nurtach politycznych Drugiej Rzeczypospolitej [rec. pracy:] Andrzej Zwoliński, Głos społecznego nauczania Kościoła w dyskusjach politycznych Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 1993 // Nomos. – 1995/1996, nr 12/13, s. 178–181

1997

121.   Koncepcje Adama Doboszyńskiego [rec. pracy:] Tadeusz Włudyka, „Trzecia droga” w myśli gospodarczej II Rzeczypospolitej : koncepcje Adama Doboszyńskiego a program obozu narodowego, Kraków 1994 // Przegląd Humanistyczny. – R. 41 (1997), nr 4, s. 162–165

122.   [Rec. pracy:] Mirosław Boruta, Polacy o i dla niepodległości wschodnich sąsiadów Rzeczypospolitej, Kraków 1995 // Przegląd Wschodni. – T. 4 (1997), z. 3, s. 658–660

123.   [Rec. pracy:] Piotr Górski, Socjalistyczno-niepodległościowa idea narodu polskiego 1908–1914, Kraków 1994 // Przegląd Humanistyczny. – R. 41 (1997), nr 2, s. 160–162

1998

124.   Integralny nacjonalizm ukraiński : jego aksjologia i stosunek do religii [rec. pracy:] Wiktor Poliszczuk, Ideologia nacjonalizmu ukraińskiego, Toronto ; Warszawa 1996 // Kultura i Społeczeństwo. – T. 42 (1998), nr 3, s. 168–171

125.   Opcja niemiecka w Polsce [rec. prac:] Franciszek Antoni Marek, Tragedia górnośląska, Opole 1989 [oraz] Franciszek Antoni Marek, Głos Śląska zniewolonego, Opole 1991 [oraz] Zbigniew Kurcz, Mniejszość niemiecka w Polsce, Wrocław 1995 // Arcana. – 1998, nr 4(22), s. 187–190

126.   [Rec. pracy:] Adam Wątor, Ziemianin-polityk Tadeusz Cieński 1856–1925, Szczecin 1997 // Dzieje Najnowsze. – R. 30 (1998), nr 1, s. 181–182

1999

127.   O walce z Kościołem w PRL [rec. pracy:] Ryszard Gryz, Państwo a Kościół w Polsce 1945–1956 : na przykładzie województwa kieleckiego, Kraków, 1999 // Nomos. – 1998/1999, nr 24/25, s. 179–181

128.   [Rec. pracy:] Bernadetta Nitschke, Adam Doboszyński : publicysta i polityk, Kraków 1993 // Kieleckie Studia Historyczne. – T. 15 (1999), s. 267–269

129.   [Rec. pracy:] Daniel Olszewski, Dzieje chrześcijaństwa w zarysie, Kraków 1996 // Kieleckie Studia Historyczne. – T. 15 (1999), s. 263–265

130.   [Rec. pracy:] Wiktor Poliszczuk, Integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu. T. 1, Toronto 1998 // Przegląd Wschodni. – T. 5 (1998) [wyd. 1999], z. 4, s. 811–817

131.   [Rec. pracy:] Jerzy Seniów, W kręgu piłsudczyków : poglądy ideowo-polityczne „Gazety Polskiej” : (1929–1939), Kraków 1998 // Przegląd Zachodniopomorski. – T. 14 (1999), z. 3, s. 207–210

132.   [Rec. pracy:] Henryk Stroński, Represje stalinizmu wobec ludności polskiej na Ukrainie w latach 1929–1939, Warszawa 1998 // Dzieje Najnowsze. – R. 31 (1999), nr 4, s. 237–240

2001

133.   [Rec. pracy:] Mieczysław Ryba, Naród a polityka : myśl społeczno-polityczna twórców ruchu narodowego w okresie międzywojennym, Lublin 1999 // Dzieje Najnowsze. – R. 33 (2001), nr 3, s. 192–196

134.   Ruchy neopogańskie w Niemczech [rec. pracy:] Friedrich-Wilhelm Haack, Neopoganizm w Niemczech, Kraków 1999 // Kultura i Społeczeństwo. – T. 45 (2001), nr 1, s. 210–213

135.   Rzezie ludności polskiej na Wołyniu [rec. pracy:] Władysław Siemaszko, Ewa Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia : 1939–1945. T. 1–2, Warszawa 2000 // Zeszyty Historyczne WiN-u. – R. 10 (2001), nr 15, s. 287–291

2002

136.   Filozofia kultury Jana Stachniuka [rec. pracy:] Jan Stachniuk, Człowieczeństwo i kultura, Wyd. 2, Wrocław 1996 // Nomos. – 2000, nr 37/38, s. 147–149

137.   [Rec. pracy:] Friedrich-Wilhelm Haack, Neopoganizm w Niemczech, Kraków 1999 // Przegląd Religioznawczy. – 2002, nr 2, s. 121–125; Przegląd Zachodniopomorski. – 2002, z. 4, s. 241–246

138.   [Rec. pracy:] Lucyna Kulińska, Mirosław Orłowski, Rafał Sierchuła, Narodowcy : myśl polityczna i społeczna obozu narodowego w Polsce w latach 1944–1947, Warszawa 2001 // Zeszyty Społeczne KIK. – R. 10 (2002), nr 10, s. 242–245

139.   [Rec. pracy:] Lucyna Kulińska, Narodowcy : z dziejów Obozu Narodowego w Polsce w latach 1944–1947, Warszawa 1999 // Zeszyty Społeczne KIK. – R. 10 (2002), nr 10, s. 242–245

140.   [Rec. pracy:] Wiktor Poliszczuk, Dowody zbrodni OUN i UPA : integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu. T. 2, Działalność ukraińskich struktur nacjonalistycznych w latach 1920–1999, Toronto 2000 // Przegląd Wschodni. – T. 8 (2002), z. 1 (29), s. 172–176; Rocznik Przemyski. – T. 38 (2002), z. 3, s. 120–123

141.   [Rec. pracy:] Władysław Siemaszko, Ewa Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia : 1939–1945. T. 1–2, Warszawa 2000 // Przegląd Zachodniopomorski. – R. 17 (2002), z. 4, s. 246–252; Rocznik Przemyski. – R. 17 (2002), z. 3, s. 117–120; Zeszyty Społeczne KIK. – R. 10 (2002), nr 10, s. 245–249

2003

142.   O ludobójstwie dokonanym przez Ukraińską Powstańczą Armię i jej cywilnych pomocników na wołyńskich Polakach [rec. pracy:] Władysław Siemaszko, Ewa Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia : 1939–1945. T. 1–2, Warszawa 2000 // Przegląd Humanistyczny. – R. 47 (2003), nr 1, s. 109–111

143.   [Rec. pracy:] Władysław Siemaszko, Ewa Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia : 1939–1945. T. 1–2, Warszawa 2000 // Almanach Historyczny. –T. 5 (2003), s. 375–381; Przegląd Historyczno-Wojskowy. – R. 4 (2003), nr 2, s. 264–269

144.   [Rec. pracy:] Friedrich-Wilhelm Haack, Neopoganizm w Niemczech, Kraków 1999 // Państwo i Społeczeństwo. – 2003, nr 1, s. 295–299

145.   [Rec. pracy:] Wiktor Poliszczuk, Dowody zbrodni OUN i UPA : integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu. T. 2, Działalność ukraińskich struktur nacjonalistycznych w latach 1920–1999, Toronto 2000 // Almanach Historyczny. – T. 5 (2003), s. 369–374; Zeszyty Społeczne KIK. – R. 11 (2003), nr 11, s. 229–232

146.   [Rec. pracy:] Wiktor Poliszczuk, Integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu. T. 1, Toronto 1998 // Almanach Historyczny. – T. 5 (2003), s. 369–374

2004

147.   [Rec. pracy:] Artur Paszko, Katolickie państwo narodu polskiego : inspiracje katolickie w ideach politycznych grupy „Szańca” i Konfederacji Narodu, Kraków 2002 // Nowa Myśl Polska. – 2004, nr 20, s. 13; Przegląd Zachodniopomorski. – R. 18[19] (2004), z. 2, s. 249–251

148.   [Rec. pracy:] Mieczysław Łoziński, Polonia nieznana, Kłodawa 2002 // Rocznik Lwowski. – 2004, s. 314–317

149.   [Rec. pracy:] Rafał Łętocha, Katolicyzm a idea narodowa : miejsce religii w myśli obozu narodowego lat okupacji, Lublin 2002 // Przegląd Zachodniopomorski. – R. 18[19] (2004), z. 2, s. 249–251

150.   [Rec. pracy:] Wiktor Poliszczuk, Nacjonalizm ukraiński w dokumentach. Cz. 1–3, Toronto 2002–2003 // Przegląd Wschodni. – T. 9 (2004), z. 3, s. 750–753

2005

151.   Martyrologia Tarnopolszczyzny [rec. pracy:] Henryk Komański, Szczepan Siekierka, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939–1946, Wrocław 2004 // Myśl Polska. – R. 64 (2005), nr 10, s. 11

152.   [Rec. pracy:] Henryk Komański, Szczepan Siekierka, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939–1946, Wrocław 2004 // Dzieje Najnowsze. – R. 37 (2005), nr 1, s. 274–277; Zeszyty Społeczne KIK. – R. 13 (2005), nr 13, s. 211–215

2006

153.   „Narodowcy” – zapis agonii [rec. pracy:] Lucyna Kulińska, Narodowcy : z dziejów Obozu Narodowego w Polsce w latach 1944–1947, Warszawa, 1999 [oraz] Lucyna Kulińska, Mirosław Orłowski, Rafał Sierchuła, Narodowcy : myśl polityczna i społeczna obozu narodowego w Polsce w latach 1944–1947, Warszawa 2001 // Zeszyty Społeczne KIK. – R. 14 (2006), nr 14, s. 231–234

154.   [Rec. pracy:] Wiktor Poliszczuk, Nacjonalizm ukraiński w dokumentach. Cz. 1–3, Toronto 2002–2003 // Politeja. – 2006, nr 1, s. 499–503

2007

155.   [Rec. pracy:] Aneta Dawidowicz, Zygmunt Balicki (1858–1916) : działacz i teoretyk polskiego nacjonalizmu, Kraków 2006 // Zeszyty Społeczne KIK. – R. 15 (2007), nr 15, s. 280–282

156.   [Rec. pracy:] Szczepan Siekierka, Henryk Komański, Krzysztof Bulzacki, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie lwowskim 1939–1947, Wrocław 2006 // Dzieje Najnowsze. – R. 39 (2007), nr 1, s. 217–219; Zeszyty Społeczne KIK. – R. 15 (2007), nr 15, s. 286–288; Bolesna historia raz jeszcze // Sprawy Narodowościowe. – 2007, z. 30, s. 215–217

WYWIADY

2006

157.   Nasi faszyści : rozmowa z prof. dr. hab. Bogumiłem Grottem / Bogumił Grott ; rozm. Wojciech Harpula // Gazeta Krakowska. – 2006, nr 286 (8 XII), s. 13

2008

158.   Narodowcy – od pozytywizmu do... pozytywizmu / Bogumił Grott ; rozm. Remigiusz Okraska // Obywatel. – 2008, nr 3 (41), s. 71–75

 

 

 

zestawiła: Krystyna Kasprzyk

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Dział Informacyjno-Bibliograficzny

Kraków, styczeń 2009